Komisyonlar

VII. Dönem Soruşturma-Uzlaştırma Kurulu

Sema Kumyol RIDPATH

Cevat KALFA

Banu TOK

Burcu ERGİN

Erdoğan ÖZER

VII. Dönem Denetleme Kurulu

Atalay HASDEMİR

Tayfun AVCILAR

Güray KARABAĞLI

Ümit GÜNDOĞDU

Nail Erkut SÖYLEV (17.10.2018 e kadar)

Gülden BİTER (14.11.2018 den itibaren)

Şube MD/ÇED Danışma Kurulu

Oğuz DEVELİ

Bülent BARDAK

Ali İkram Söker

Öncü B. AVŞAR

Oğuz CAN

Çiğdem ÖZEL

Görkem ACAR

Rodos Danışma Kurulu

H.Ertuğrul ALADAĞ

Sinan AKTYURTLAKLI

Sema Kumyol RIDPATH

İlhan Erkanı

Selgün TÜRKÖZ

Güray KARABAĞLI

İmar ve Planlama Komisyonu

Ceren ÖZATA

Şendur OĞUZ

Ebru UYGUNOL

Mehmet YENİSU

Ulaş DURAL

Ferhat YAŞYERLİ

Arif ALBAN

Oğuz Can

Kültürel Miras Komisyonu

Fikret Ö. OĞUZ

Şendur OĞUZ

İlhan ERKANI

Öncü Başoğlan AVŞAR

Etkinlik Komisyonu

Buket CENGİZ

Beste BAKÇEK

Fulya POLAT

Beste YENİSU

Orhan ALADAĞ