Mimarlar Odası Muğla Şubesi

Mimarlar Odası 1954 yılında çıkarılan 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimarlar Birliği yasası ile kurulmuştur. Yasa, Mimarlar Odasına şu görevleri vermektedir:

Mimarların ortak ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki çalışmalarını kolaylaştırmak,

Mesleğin genel çıkarlara uygun olarak gelişimini sağlamak,

Mimarların birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü hakim kılmak üzere meslek disiplinini korumak.

Meslek ve meslek çıkarlarıyla ilgili konularda resmi makamlarla işbirliği yaparak yardım ve önerilerde bulunmak,

Meslekle ilgili bütün mevzuat, normlar şartnameleri incelemek, bunlar hakkındaki görüş ve düşüncelerini ilgililere bildirmek.

Mimarlar Odası Muğla Temsilciliği olarak meslektaşlarına hizmet vermeye başlayan Mimarlar Odası Muğla Şubesi, kuruluşundan günümüze, ülkemizde bir mimarlık ve mekân kültürünün oluşması mimarların mesleki koşullarının gelişmesi, ülkemiz mekânlarını oluşturan mimari, kültür, tarih ve doğa değerlerimizin korunması ve gelecek nesillere ulaşması için çalışmalarına devam etmektedir.